آزادی پس از یک عمر اسارت و بردگی در رؤیاهای دروغین ماتریکس چه طعمی دارد؟ در دورانی که انسان‌ شبکه‌های ضداجتماعی و فضای مجازی را با زندگی به ظاهر واقعی خود اشتباه گرفته، بیدار شدن از این خواب مضاعف چقدر دشوارتر شده. خوابی که هر چند بسیار واقعی است، اما چیزی به جز خواب نیست...

 در آستانه انتشار «افسانه های قدرت»، چهارمین کتاب از مجموعه آثار کاستاندا، سلسله مباحث «آنسوی ماتریکس» را با آنونس اولین قسمت از فیلم ماتریکس آغاز می کنیم. پس از انتشار کتاب، توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.


 


میهن اسکریپت