آسمان موسیقی

بهترین های خولیو...ترانه «من تغییر نکرده ام» همراه با ترجمه ترانه

ـJe n'ai pas change:Julio Iglesiasبرای مامان ناز و نازنینم، که با چنین ترانه هایی روح کودکانه ام را ناز و نوازش می کرد و هنوز و تا همیشه، با همان عطر ملایم و لبخند زیبایش روزم روشن می شود...و برای خولیو، که صدایش دریای آفتابی جنوب است، همیشه درخشان، همیشه عشق...

Photoclip and translation:Galaxywalker
 
For my dearest Mama who enlightened my childhood, with such beautiful and sunny songs...You haven't changed a bit Mama...still the same light perfume, still the same little smile...who said so much without actually saying a thing...and for Julio, whose voice is the shiny sun of The Southern Sea... always brilliant, always "El Amore"...
 www.galaxywalker.net 


میهن اسکریپت